Overflatebehandling

Vi representerer Coventya AB, som med sine prosesser er blant de ledende innen galvanoteknisk overflatekjemi.

For informasjon om Coventya AB og deres prosesser: www.coventya.com/

Våre HMS-datablad finnes i databasen: http://www.ecoonline.com/

I tillegg leverer vi utstyr til bad i samarbeid med Fileder Filter Systems Ltd., http://www.fileder.co.uk/

1324638943964.Scale.w-230.h-171 PROSESSER:

  • Forbehandling
  • Avfetting
  • Zink
  • Zink/jern
  • Nikkel
  • Krom
  • Edelmetaller
 1324638944153.Scale.w-140.h-141 UTSTYR:

  • Pumper og filter systemer
  • Filter