Om oss

Et selskap i Heco-gruppen. Kjemikalier med spesialfelt innen luftfart, forsvar og overflatebehandling

InterNova AMS AS er et norsk selskap, etablert i 1993.

Internova har i 2016 fått ny eier

HECO – Laboratorieutstyr AS overtok i 2016 selskapet Internova Ing. A.C. Wold AS. I 2018 byttet vi navn til InterNova Aviation – Marine – Surface, til daglig InterNova AMS.

For mer informasjon om de to firmaene anbefaler vi hjemmesidene www.heco.no og sidene du leser på nå.

Internova fortsetter som et eget selskap med sin primærvirksomhet innen kjemikalier til overflatebehandling, spesialkjemikalier for flyindustrien og forsvaret samt kjemikalier for rengjøring av vacuum rørsystemer.

Oppdatert kontaktinformasjon:

For tilbud, faglig spørsmål og veiledning i forbindelse med kjøp:

– Håkon Rognlien, Produktsjef (e-post: hakon@heco.no)

For nye ordre og oppfølging av eksisterende:

– Rubina Ali eller Håkon Rognlien (e-post: internova@heco.no )

Annet:

– Astrid Gravelle, Daglig Leder (e-post: astrid@heco.no )

Vår bankforbindelse DNB er uforandret inntil videre

Post og Leveringsadresse: Lilleakerveien 31, 0283 Oslo, Norge

Telefon: 24 12 59 59

E-post: internova@heco.no