Kjemisk analyseutstyr

Gjennom vårt samarbeid med anerkjente laboratorieleverandører, kan vi tilby et bredt spekter av kjemisk analyseutstyr, se Heco hjemmesider.

For nærmere informasjon om produkter og utstyr kontakt salgsansvarlig.

1456146697827

LABORATORIEUTSTYR OG KJEMIKALIER:

  • Kolber og glass
  • Pipetter
  • Div. analysekjemikalier
  • Varmeblokker

For mer informasjon Klikk her

EDXRF elemental analyser

1459944930393Xenemetrix har produkter som dekker et bredt bruksområde for industri og forskning både i felt- og laboratoriearbeide med sin EDXRF element analysatorer

For mer informasjon Klikk her