InterNova bytter navn

Etter eierskifte ønsket vi å fremheve hva vi gjør

InterNova AMS het tidligere InterNova Ing. A.C. Wold AS, et navn vi ikke lenger kan identifisere oss med. For oss er det viktig å fortelle mer om våre tilbud og satsningsområder, og framstå som et tydelig og lettfattelig fagkyndig firma.

Vi har dermed tatt navnet InterNova Aviation – Marine – Surface AS, i dagligtale InterNova AMS.

Servicen er hovedfokus. Vi utvider på produkter og tjenester, og henvender oss til industri og samferdsel, til kunder med stort kvalitetsbehov og høye krav.