Envirofluid

Envirofluid

Fremtidsrettede, miljøvennlige produkter for industri og samferdsel

 

Envirofluid er et særdeles innovativt firma, som har satt seg som mål å bedre så vel arbeidsmiljø, som naturens kår, ved hjelp av naturbaserte erstatninger for kjemikalier av mange slag. Mest er det fokus på rengjøringsoppgaver, men også luktbegrensning og beskyttelse står på planen.

Triple7 er Envirofluid’s grunnprodukter, en serie effektive rengjøringsmidler med bredt nedslagsfelt, alt fra fly til stekepanner og over til håndvasken etterpå! I denne unike, kraftfulle produktserien finnes også produkter for duftkontroll og vann/avløpsbehandling.

 

 

Purasolve erstatter løsemidler til industrien, og bedrer på den måten både arbeidsmiljø, og forurensningsproblematikken vesentlig. Purasolve har unike egenskaper, og lang varighet. Benyttes til delevasking, motorvask, overflaterens og diverse andre oppgaver der vi i dag normalt finner problematiske løsemidler i utstrakt bruk. Purasolve gir arbeiderne en tryggere og bedre arbeidssituasjon uten å minske effektiviteten!

 

 

ActivEco er en serie spesialmidler for ekstreme oppgaver innen rengjøring, duftkontroll og vann/avløpsoppgaver. I lag med Triple7 kan dette utgjøre et rengjøringsregime for de mest komplekse og krevende oppgavene.

 

 

Kontakt oss for en effektiv og miljøvennlig løsning på utfordrende rengjøringsoppgaver innen samferdsel, industri, sykehus, dyrehold, kjøkkendrift, matvareindustri, kort sagt alle oppgaver som krever det lille ekstra!