Cee-Bee Aviation

Produkter for flyindustrien

1460530584294

Gjennom vårt samarbeid med McGean og med deres Cee-Bee Aviation program betjener vi den norske flyindustrien.

For informasjon om produkter og godkjenninger : mcgean.com

  RENGJØRING

 • Eksteriør
 • Interiør
 • Mindre deler
 • Polering
1460532101524 TOALETTVEDLIKEHOLD

 • Sure og alkaliske produkter for systemrengjøring
 • Deodoranter
1460532901193 UNDERSTELL OG HJULBRØNNER

 • Spray rengjøring
 • Avfetting
1460533770829 MALING OG LAKKFJERNING

 • Fenol og klorfrie produkter for sivile og militære fly
 • Tank stripping
1460534235778 MOTOROVERHALING

 • Avfetting i tank og vaskemaskin
 • Alkaliske og sure produkter for fjerning av glødeskall, rust, oxider og sot
 • Silikonfjerning